• Egzamin ósmoklasisty

   •  

    15 kwietnia 2019 ( poniedziałek) – język polski
    16 kwietnia 2019 (wtorek)  - matematyka
    17 kwietnia 2019 (środa) - język obcy nowożytny

     

    dodatkowy termin egzaminu :

     

    3 czerwca 2019 (poniedziałek) – język polski
    4 czerwca 2019 (wtorek)  - matematyka
    5 czerwca 2019(środa) - język obcy nowożytny

     

    art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
    w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).