LITERATURA

LISTA KSIĄŻEK DLA RODZICÓW DOSTĘPNYCH W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 • T. Wolańczyk, A. Kołakowski, M. Skotnicka : Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Prawie wszystko, co chcielibyście wiedzieć. Książka dla rodziców, nauczycieli i lekarzy. BiFolium, Lublin 1999

Książka przedstawia wyjaśnienie pojęcia : zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Opisuje jakie działania podjąć, kiedy podejrzewamy, że dziecko jest nadpobudliwe oraz jak radzić sobie z takim dzieckiem w szkole. Przedstawia także sposoby wsparcia dziecka nadpobudliwego w życiu codziennym, w domu.

 • C. Kaniak-Urban : Każde dziecko ma swoje mocne strony. Jak rozwijać naturalne zdolności dziecka. Poradnik dla rodziców i wychowawców. Jedność, Kielce 2003

Książka przedstawia przemyślenia autorki na temat rozwoju dzieci . Dzieli dzieci na cztery typy, w zależności od ich stylu życia oraz sposobu reagowania na pełne stresu wydarzenia. Przedstawia odpowiednie dla typu dziecka wskazówki dotyczące nauki i radzenia sobie z kryzysami.

 • A. Faber, E. Mazlish : Wyzwoleni rodzice. Wyzwolone dzieci : Twoja droga do szczęśliwej

rodziny. Media Rodzina, Poznań 1998

Książka prezentuje opinię, że zarówno dzieci, jak i rodzice są ludźmi. Mają swoje uczucia i autonomię. Opisane są tu role jakie rodzice narzucają dzieciom oraz różne sposoby wyrażania gniewu wobec dzieci, z uwzględnieniem refleksji na ten temat.

 • T. Gordon : Wychowanie bez porażek. Rozwiązywanie konfliktów między rodzicami a dziećmi, IW Pax, Warszawa 1996

Autor przedstawia w swojej książce nową, skuteczną metodę pedagogiczną posługującą się ideą rozwiązywania konfliktów powstających między rodzicami a dziećmi. Proponuje stosowanie metody „bez pokonanych”. Dąży do wprowadzenia takich zasad komunikacji, które w sytuacji konfliktowej pozwolą znaleźć rozwiązanie kompromisowe, zadowalające obie strony.

 • J. Rumpf : Krzyczeć, bić, niszczyć : agresja u dzieci w wieku do 13 lat, GWP, Gdańsk 2003

Autor tłumaczy, czym jest zjawisko agresji, jakie są jej rodzaje i kiedy przeradza się ona w przemoc. Opis swój ilustruje on przykładami z życia codziennego, by wskazać najprostsze, a zarazem najlepsze metody radzenia sobie z tym problemem u dzieci, nie raniąc przy tym ich poczucia własnej wartości i nie hamując prawidłowego rozwoju ich osobowości.

 • L. Kaiser : Aha, tak trzeba się uczyć!, WSIP Warszawa 1993

Książeczka ta jest podsumowaniem najważniejszych osiągnięć i wieloletnich doświadczeń szkolnictwa szwajcarskiego w dziedzinie metodyki uczenia się, dostosowanym do polskich realiów. Nie jest ona po prostu „do czytania” (i zapomnienia), jest raczej zeszytem roboczym, który towarzyszyć ma uczniowi w wyrabianiu prawidłowych nawyków uczenia się. Zawiera zadziwiająco proste reguły skutecznego uczenia się.

 • A. i M. Freed : Być przyjacielem i mieć przyjaciół. Skuteczne techniki wyrabiania własnej wartości. WSIP Warszawa 1993

Celem tej książki jest pomoc dzieciom, by dobrze się czuły w otaczającym świecie. Przez lepsze zrozumienie siebie, przez zrozumienie i zaakceptowanie swoich własnych uczuć i uczuć innych ważnych osób w życiu dziecka, powróci ono do pozytywnych sądów o sobie i ponownie zacznie sobie ufać. Kiedy się tego nauczy, łatwiej mu będzie współżyć z innymi ludźmi i czuć się szczęśliwym.

 • M. Łukasiewicz : Sukces w szkole. Jak uczyć się 2-3 razy szybciej i umiejętnie sprzedawać swoją wiedzę. ODU Poznań 1999

Książka dotyczy nowoczesnych metod uczenia się. Czytelnik dowie się z niej jak stosować techniki pamięciowe, podwoić szybkość czytania, skrócić powtórkę materiału dzięki mapom mentalnym, skutecznie przygotować się do sprawdzianu, egzaminu, klasówki.

 • G. Lang : Jak być lepszym w szkole. Trening mentalny dzieci i młodzieży KOS Katowice 1996

Książka przeznaczona dla dzieci. Uczy wykorzystania możliwości i potęgi umysłu już od najmłodszych lat. Uczy jak najskuteczniej zapamiętywać, jakich sposobów używać, aby mniej czasu spędzać nad książkami, a wiedzieć więcej i lepiej tę wiedzę wykorzystywać. Autorka bardzo przystępnie i obrazowo tłumaczy tajemnicę ludzkiego umysłu. Właściwą wagę nadaje pozytywnemu myśleniu, zwraca uwagę na intuicję. Podaje „gotowe recepty” na rozwiązanie wielu problemów szkolnych, osobistych i zdrowotnych.

 • M. Levine : Jak nie tracić głowy w szkole. O zdolności do nauki i zaburzeniach uczenia się. Media Rodzina Poznań 2004

Celem książki jest zapobieganie szkodliwym nieporozumieniom wynikającym z zaburzeń uczenia się. Odzwierciedla dorobek dwudziestu lat pracy autora nad oceną dzieci z zaburzeniami uczenia się, a jej celem jest przede wszystkim pomoc takim dzieciom w uzyskaniu świadomości swoich mocnych i słabych stron, jak również wskazanie problemów, z którymi nieustannie muszą toczyć walkę w szkole. Autor pomógł przezwyciężyć szkolne trudności wielu uczniom, którzy sądzili, że są inni, wręcz nienormalni, a terminy takie jak „dysleksja” czy „ADHD” wprawiały ich w popłoch. Dzięki takim informacjom uczniowie z zaburzeniami uczenia się powinni poczuć się w szkole pewniej i bardziej kompetentnie. Idee tu przedstawione łączą otwartość i realizm z uzasadnionym optymizmem , tak by zdobycie wiedzy na temat własnych zaburzeń uczenia się (oraz wiedzy o mocnych stronach) pobudziło w uczniach nadzieję i ambicję. Nabierają oni wówczas przekonania, że trud włożony w naukę wart jest wysiłku, że zostanie ostatecznie nagrodzony.

 • R.J. Sternberg, L. Spear - Swerling : Jak nauczyć dzieci myślenia, GWP Gdańsk 2003
 • R. Fischer : Uczymy się myśleć WSIP Warszawa 1999
 • T. Pospiszyl : Przemoc w rodzinie, WSIP, Warszawa 1994