PATRON I SYMBOLE

NASZE LOGO

null

PIEŚŃ SZKOŁY : CHCEMY BYĆ KOCHANE 1. Czy to jest pałac, czy mała chata, Zawsze potrzebni są mama i tata. Każdy chce mieć swój raj na ziemi W wielkim salonie, czy w małej sieni. Ref. Niech gra muzyka, niech łączą się ręce. Zaśpiewaj z nami i nie smuć się więcej 2X Bo wszystkie chcemy być kochane, Wciąż przytulane i całowane. Miłość potrzebna jest jak powietrze, W największy mróz z miłością cieplej. Niech gra muzyka... 2X 2. Nie chcemy wojen, kłótni i burz, Lecz tylko słońca, tęczy i róż. Bo dobre słowo, to wielka siła, Gdy je usłyszysz, wszystko złe mija. Ref. Niech gra muzyka.... 2X Bo wszystkie chcemy... 3X Niech gra muzyka... 2X 

NASZ PATRON

null

Edward Dembowski - potomek rodziny magnackiej, wybitnie zdolny, z zapałem studiował ówczesną filozofię europejską. W swoich poglądach utożsamiał naród z ludem. W Warszawie patronował "cyganerii" artystycznej. W 1842 r. założył "Przegląd Naukowy", czasopismo, w którym zamieszczał artykuły o treści filozoficznej i krytycznoliterackiej. Niewiele zdążył napisać, ponieważ zginął w czasie Powstania Krakowskiego w 1846 r. Chcąc zachęcić do udziału w Powstaniu chłopów, zorganizował wielką procesję z księżmi na czele. Uczestnicy marszu mieli wyjść z chorągwiami kościelnymi na spotkanie zbliżających się do Krakowa chłopów. Procesja ruszyła 27 lutego i zaraz po opuszczeniu miasta dostała się pod kule Austriaków. Jednym z pierwszych zabitych był Edward Dembowski. Tak pisano o nim w 1846 roku : "Znacie człowieka, co zaparł siebie, Co dla Ojczyzny, braci, wolności, Przebiegł pół świata o suchym chlebie Wyrzekł się zony, dziatek, miłości - To emisariusz Edward Dembowski."