• Konkurs ekologiczny

     • W imieniu

      DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY

      oraz

      DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU

      (patronów konkursu)

      zapraszamy uczniów  klas siódmych i ósmych  oraz oddziałów gimnazjalnych do udziału 

      w   XVIII DOLNOŚLASKIM KONKURSIE EKOLOGICZNYM

      (wcześniej Międzygimnazjalny Konkurs Ekologiczny)

      pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego w jury finału konkursu

       

      UWAGA!!! Przedłużamy zgłoszenia do 28.02.2019

       

      Szczegóły konkursu n naszej stronie w zakładce uczniowie - konkursy

       

       

      WAŻNE! Nasz konkurs zostanie zamieszczony w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjalnej.

       

      Atrakcyjne nagrody dla uczniów.

      *********************************************************

     • 07.01.19 roku odbyły się zajęcia Mini Ratownik przeprowadzone przez Panią ze Straży Miejskiej na temat udzielania pierwszej pomocy. Druga tura będzie 18.01 dla klas pierwszych.