Tydzień radości w naszej szkole

Od 9-13 listopada 2015 r.  w naszej szkole „Tydzień radości”

- świętujemy nasz sukces w WBO 2015 r. ,bo „…. Tam gdzie teraz jest klepisko wybudują nam boisko” 

Jest to tydzień dla uczniów bez: pytania , sprawdzianów i zadań domowych.