Stypendium szkolne i zasiłek szkolny 2015/2016

Składanie wniosków dotyczących stypendiów i zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2015/2016

przeprowadza MOPS /Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej /

pobieranie wniosków

http://www.mops.wroclaw.pl/328-pomoc-materialna-dl...