Spotkania z rodzicami

ZEBRANIA RODZICÓW

13.09.2017 (środa), godz. 17.30

 

Klasa

 

Nazwisko i imię nauczyciela

Nr sali

Oddział przedszkolny

P. Magdalena Henczyca

61

1 A

P. Grażyna Baszczyńska

54

1 B

P. Jolanta Wiśniewska

92

1 C

P. Anna Zabojszcza

51

2 A

P. Katarzyna Pankow

52

2 B

P. Elżbieta Jankowska

50

3 A

P Małgorzata Fedko

53

3 B

P. Lidia Mrówczyńska-Morkisz

74

3 C

P. Małgorzata Ostaszkiewicz

73

3 D

P. Bogusława Józefowska

75

3 E

P. Magdalena Piwowar

91

4 A

P. Danuta Szepielak

26*

4 B

P. Karolina Zemlak

18*

4 C

P. Katarzyna Burak

17*

4 D

P. Małgorzata Kwitowska

21*

5 A

P. Małgorzata Wojtania-Król

89

5 B

P. Andrzej Lichwa

90

5 C

P. Anna Przybylska

76

6 A

P. Anna Słobodzian

65

6 B

P. Renata Borecka

77

7 A

P. Renata Gizler

23*

7 B

P. Alina Ścięgosz

25*

ODDZIAŁY GIMNAZJALNE

II A

P. Lach Justyna

20*

II B

P. Małgorzata Skórniak

36*

III A

P. Małgorzata Mołdysz- Lach

19*

 

Dyżur pedagogów szkolnych od godz. 17.30 do zakończenia zebrań w gabinetach pedagogów w każdym z budynków.

 

 

 

*sale w budynku przy al. Pracy 24.