Pomoc dla Martynki - " ....... ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to ......."

Szanowni Państwo, uczennica naszej szkoły, Martynka z klasy 3, choruje na wrodzoną łamliwość kości, zaawansowaną osteoporozę, elastopatię. W chwili obecnej stan jej kości można porównać do stanu kości 80-letniego staruszka. Cały kręgosłup Martynki w odcinkach lędźwiowo - krzyżowych i piersiowym jest uszkodzony złamaniami o charakterze przewlekłym. Kopia dokumentacji medycznej do wglądu znajduje się w sekretariacie szkoły.
Leczenie jest bardzo kosztowne.
W związku z powyższym zbieramy na zabezpieczenie finansowe rodziny Martynki na okres wakacyjny. Zbiórką zajmują się skarbnicy klas. Całość zostanie przekazana komisyjnie mamie Martynki.
Dziękujemy wszystkim za okazaną dobroć.

pomagamy.jpg