od 19.10. 2015 r.

Od 19.10. 2015 r. /poniedziałek/

wszystkich uczniów  obowiązuje  obuwie zmienne.