23.05. 2015 r. /tj. sobota / zapraszamy na III Rodzinny Bieg po Zdrowie

Integracja przez rekreację SP 109 Wrocław, ul. Inżynierska 54

Zapraszamy do udziału w„III RODZINNYM  BIEGU PO ZDROWIE”

23.05.2015 r.

Cele imprezy:

·         promowanie  aktywnego stylu życia.

·         propagowanie nieolimpijskich dyscyplin sportowych

·         zrozumienie znaczenia ruchu dla kształtowania prawidłowego rozwoju fizycznego własnego ciała,

·         integracja społeczności szkolnej z rodzicami uczniów,

·         dobra zabawa

·         wyrabianie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego                   

           

Miejsce biegu: Park Grabiszyński – rozpoczęcie od al. Hallera

Czas biegu:  10.00 – 14.00

10.00- 10.30   kl.0,1a, 6a

10.30-11.00    kl. 1b, 1c,5b

11.30 -12.00   kl. 1d,2a,4b

12.00-12.30    kl.2b,2c,4a

12.30 -13.00  kl. 3a,3b, 5a

Przebieg imprezy:

1.      Rozpoczęcie biegu  wg grafiku -  godz. 10.00.Rozdanie uczestnikom mapek z trasą biegu i wyznaczonymi na niej10-ma stacjami oraz   tabelek na wpisywanie zdobytych punktów na danej stacji.

2.      Bieg rodzin po parku wzdłuż wyznaczonej trasy, zdobywanie punktów za wykonanie zadań na poszczególnych, kolejnych stacjach

3.      Meta – wręczenie dyplomów,nagród oraz zebranie kart uczestnictwa

4.      Zakończenie biegu –  godz. 14.00

5.      Chętnym rodzicom proponujemy tego dnia po biegu wspólne grillowanie na polanie /organizacja wg pomysłów własnych ,klasowych/

Bieg po zdrowie 23.05. 2015 r./ sobota/  Park Grabiszyński