12.06. 2017r. tj. poniedziałek zebranie informacyjne rodziców przyszłych uczniów

12.06. 2017r. tj. poniedziałek zebrania rodziców przyszłych uczniów Szkoły Podstawowej nr 109

godzina 16.00-  zebranie rodziców dzieci grupy O

godzina 17.00 - zebranie rodziców dzieci klas pierwszych

miejsce: mała sala gimnastyczna

zebranie_1.jpgzebranie_1.jpgzebranie_1.jpg